Piątek 23 Luty 2018
Stan powietrza: dobry
29.8 µg/m3
PM10
20.4 µg/m3
PM2,5
aktualizacja: 15-01-2018 11:15:05, Siedlce, ul. Konarskiego 11

Wiadomości

Radni dyskutowali o bezdomnych zwierzętach

Podczas dzisiejszej Rady Miasta została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2018 roku”.