Reklama

Reklama

Proinwestycyjny budżet Mazowsza na 2023 r.

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: KS

Proinwestycyjny budżet Mazowsza na 2023 r. - Zdjęcie główne

Ambitne plany budżetowe Mazowsza | foto KS

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Z Siedlec Ponad 195 mln zł na inwestycje w subregionie siedleckim, ponad 700 mln zł na wsparcie samorządów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w tym prawie 660 mln zł na realizację programów wsparcia – tak przedstawia się budżet Mazowsza na 2023 r.

Reklama

Jak podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, rok 2023 zapowiada się optymistycznie, ale łatwo nie będzie. – Ponad 6,7 mld zł po stronie wydatków, w tym aż 2 mld zł na inwestycje. Niestety, mamy świadomość tego, że z uwagi na inflację i rosnące ceny usług nie będzie to łatwy rok. Już dziś widzimy, jak trudno jest realizować inwestycje przy stale rosnących kosztach. Do tego dochodzi wojna za naszą wschodnią granicą. To wszystko sprawia, że mimo optymistycznych prognoz może być trudno zrealizować wszystkie zamierzone cele. Nie zapominamy o wsparciu samorządów lokalnych – poszerzamy wachlarz programów, na których realizację przeznaczymy blisko 660 mln zł.

Jedną z największych pozycji w budżecie województwa są inwestycje w służbie zdrowia. – Potrzeby są olbrzymie. Od czasu pandemii przeznaczamy coraz większe środki na modernizacje, rozbudowy i doposażanie naszych placówek medycznych. To zarówno szpitale ogólne, psychiatryczne, ale także stacje pogotowia ratunkowego. Nasz szpital w Siedlcach realizuje właśnie jedną z największych inwestycji. Chodzi o modernizację budynku głównego w szpitalu w Rudce. W planach na przyszły rok jest także m.in. rozbudowa budynku D w siedleckim szpitalu. Poza tym gros środków, bo aż 135 mln zł, pochłoną inwestycje drogowe  – podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

Ponad 135 mln zł na inwestycje drogowe

Od lat wydatki na modernizacje i rozbudowy dróg stanowią największą pozycję w budżecie. Ponad 115 mln zł pochłoną budowy i modernizacje, a kolejne 19 mln zł remonty. Wśród zaplanowanych inwestycji znalazły się:

 • budowa tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 638 z jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn w km 19,376 linii kolejowej nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol oraz przebudową układu drogowego dowiązującego do planowanego tunelu drogowego w ramach projektu POIiŚ 5.1-21 „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap II – część wiaduktowa (powiat miński)” – 37,9 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 w zakresie budowy nowego kanału deszczowego służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odcinka od al. 550-lecia (powiat sokołowski) – 19,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 13+124 do km 15+809,55 w miejscowości Skórzec (powiat siedlecki) – 13 mln zł;
  rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od km 50+732 do km 51+135 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rzeką Wilgą w miejscowości Wilga w km 50+909 oraz rozbiórką i budową dwóch przepustów w km 50+782 oraz w km 51+125 (powiat garwoliński) – 9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km 29+854 dł. 0,894 km na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie (powiat siedlecki) – 9 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w m. Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 do 4+300,00 (powiat węgrowski) – 6,6 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 od km 16+864 do km 17+023 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu i 2 kładek dla pieszych przez rzekę bez nazwy w miejscowości Mordy i budowie nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie (powiat siedlecki) – 5,7 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 19+850 w m. Żebrak do km 20+840 w m. Ruda Wolińska na terenie gminy Wodynie (powiat siedlecki) – 4 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 32+030 do km 32+825 Seroczyn – Łomnica na terenie gminy Wodynie (powiat siedlecki) – 4 mln zł;
 • budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku Kosów Lacki – Sokołów Podlaski (Etap I opracowanie dokumentacji) (powiat sokołowski) – 2,9 mln zł;
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 24+922,00 do km 25+637,100 w miejscowości Chodów, gmina Siedlce (powiat siedlecki) – 2 mln zł;
 • budowa po nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 805, tzw. obwodnica m. Pilawa (powiat garwoliński) – 1,6 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki – 300 tys. zł (Budżet Obywatelski Mazowsza).
Planowane remonty

 • remont blisko 3-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 21+600 m. Wielgolas do km 24+565 m. Latowicz Wymyśle – 3,2 mln zł;
 • remont ponad 3,8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 811 na odcinku od km 4+710 do km 8+570 w m. Hołowczyce – ponad 4,3 mln zł;
 • remont blisko 5,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km 87+210 m. Emilianów do km 92+699 skrzyżowanie z al. 550-lecia w Sokołowie Podlaskim – ponad 6,7 mln zł,
 • remont 2,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 28+169 do km 30+682 w m. Łosice – ponad 2,6 mln zł;
 • remont 1,5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 807 na odcinku od km 16+100 do km 17+600 – 2,5 mln zł.
Ponad 50 mln zł na inwestycje w siedleckich placówkach medycznychW 2023 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 537 mln zł na inwestycje w marszałkowskich szpitalach, w tym ponad 51 mln zł na inwestycje w placówkach z subregionu siedleckiego.

Wśród największych planowanych na przyszły rok inwestycji znalazły się:

 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – ponad 21,1 mln zł na 2023 r.,
 • modernizacja budynku głównego szpitala w Rudce (Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.) – ponad 12,6 mln zł na 2023 r.,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków należących do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – ponad 7,9 mln zł na 2023 r.;
 • rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt – Siedlecki Ośrodek Onkologii (dokapitalizowanie do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.) – ponad 7,6 mln zł na 2023 r.,
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – ponad 1,2 mln zł na 2023 r.,
 • zakup karetki bariatrycznej dla pogotowia z regionu siedleckiego – 750 tys. zł (projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).
 • 6,8 mln zł na instytucje kultury w subregionie siedleckim.
Na inwestycje w instytucjach kultury samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy w 2023 r. ponad 106 mln zł. W subregionie siedleckim są planowane: budowa obiektu wystawienniczo-edukacyjnego w Muzeum Treblinka (5 mln zł na 2023 r.), budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Muzeum Zbrojowni na zamku w Liwie (1,2 mln zł) oraz rozbudowa Parku Kulturowo- Historycznego przy zamku Książąt Mazowieckich w Liwie wraz z zagospodarowaniem historycznego terenu podzamcza na cele działalności kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej (590 tys. zł w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza).

660 mln zł na programy wsparcia

Samorząd województwa po raz kolejny przeznaczy środki na wsparcie samorządów lokalnych. Oprócz dotychczasowych programów pojawią się też nowe propozycje. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 660 mln zł.

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 476 mln zł;
 • Mazowsze dla sportu – 50 mln zł;
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 22,3 mln zł;
 • Mazowsze dla klimatu – 15,5 mln zł;
 • Mazowsze dla zabytków – 13,8 mln zł;
 • Autobusy dla mazowieckich szkół – 13,3 mln zł;
 • Mazowsze dla melioracji – 12 mln zł;
 • Mazowsze dla sołectw – 11,4 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 10,3 mln zł;
 • Mazowsze dla kół gospodyń wiejskich – 5,5 mln zł;
 • Mazowsze dla czystego ciepła – 5 mln zł;
 • Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych – 5 mln zł;
 • tory treningowo-szkoleniowe dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego – 4 mln zł;
 • Mazowsze dla zwierząt – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla zdrowia kobiety – 3 mln zł;
 • Mazowsze dla miejsc pamięci – 2 mln zł;
 • Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu – 2 mln zł;
 • Mazowsze dla działkowców – 1,7 mln zł;
 • Mazowsze dla seniorów – 1,2 mln zł;
 • Mazowsze dla młodzieży – 1,1 mln zł.
52,9 mln zł w 2023 r. władze Mazowsza przeznaczą na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (drogi dojazdowe do pól, retencja).

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy