Reklama

Reklama

Oskar biznesu dla wydawcy Wspólnoty Mateusza Orzechowskiego (zdjęcia)

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Trzy statuetki – laury w dziedzinie kultury, samorządu oraz przedsiębiorczości – o nazwie „Promujemy najlepszych 2021” zostały wręczone podczas sobotniej gali RaSIL.

Reklama

Nagrodę w dziedzinie przedsiębiorczości została przyznana Mateuszowi Orzechowskiemu, właścicielowi Wydawnictwa Wspólnota, w dziedzinie kultury – zespołowi muzycznemu Luz Band, w dziedzinie samorządności – Jarosławowi Koczkodajowi – wójtowi gminy Ulan.

Galę Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych prowadziła Alicja Korulczyk.

Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia prezesa RaSIL i przedstawienia szeregu działań, jakie podejmowała organizacja, mimo trudnego okresu pandemii.

Imprezę uświetnił występ samego laureata – zespołu Luz Band.

Na gali pojawili się goście ze świata polityki, biznesu, samorządu i kultury.

Nagroda dla Mateusza Orzechowskiego - uzasadnienie kapitułyLaureat w ciągu 20 lat działalności rozwinął firmę od jednoosobowej do wydawnictwa zatrudniającego dziś blisko 70 osób. Zaczynając od miesięcznika "Wspólnota Powiatowa" w powiecie radzyńskim stworzył imponujące wydawnictwo, którego nakładem ukazuje się dziś 9 tygodników oraz kilkanaście portali w województwach lubelskim i mazowieckim. Od kilku lat portfolio firmy rozszerzyło się o wartościowe pozycje książkowe poświęcone lokalnej historii.

 
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 

Sukces czytelniczy Wydawnictwo zawdzięcza linii programowej nastawionej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i jawność życia publicznego, interwencyjny charakter oraz bycie blisko codziennego życia czytelników. Niewątpliwym atutem firmy jest profesjonalny zespół dziennikarski. Dziennikarz wydawnictwa Kamil Kulig kilka tygodni temu odebrał nagrodę główną w najważniejszej kategorii Konkursu dziennikarskiego "Local e-journalism awards 2021" Sukces ekonomiczny to zasługa nowatorskich rozwiązań systemu mutowania stron, pozwalającego na optymalizację kosztów przy dbałości o atrakcyjność produktu.

 

Przejmowanie marek
Rozwój wydawnictwa to nie tylko tworzenie nowych własnych tytułów prasowych, ale również inwestycje w już istniejące marki. Firma przejęła min. grupę Podlasiesiedzieje, zbudowaną na bazie trzech portali i silnych profili w mediach społecznościowych, portale Łuków24, Tuba Łęcznej i Siedlcesiedzieje. W 2019 roku własnością Wydawnictwa stał się portal Lublin24.

 

Akcje społeczne
Wydawnictwo angażuje się w szereg akcji na rzecz lokalnej społeczności. W 2018 roku, w rocznicę niepodległości RP, wspólnie ze Starostwem i I LO stworzyło Kapsułę Czasu - polegającą na zebraniu przedmiotów obrazujących życie w roku 2018, włożeniu ich do Kapsuły Czasu i wmurowaniu ich w fasadę Liceum. Przez kilka lat redakcja organizowała plebiscyt "Człowiek Roku", konkursy obywatelskie, sportowe i kulturalne. Właściciel Wydawnictwa jest zaangażowany we wspieranie niezależnych mediów zza wschodniej granicy (z Białorusi i Ukrainy). Kilkukrotnie szkolił dziennikarzy i wydawców zarówno przyjmując ich w swojej siedzibie, jak i jeżdżąc z misjami eksperckimi na ich tereny. Laureat angażuje się na rzecz środowiska mediów. Przez wiele lat zaangażowany był w Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, a obecnie jest w zarządzie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

 

Wykształcenie
 

Nieustannie podnosi swoją wiedzę na różnych uczelniach. Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim, następnie studia podyplomowe z zarządzania i marketingu na lubelskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Uzyskał tytuł Master of Bussines Administration dwóch uczelni: warszawskiej Szkoły Głównej Menadżerskiej i londyńskiego Apsley School. W 2020 roku ukończył Szkołę Przywództwa w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów DBA (Doctor of Bussines Administration) w warszawskiej Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej.

Nagroda dla zespołu Luz Band - uzasadnienie kapitułyZespół powstał w Radzyniu Podlaskim 29 lat temu. Założycielem i pomysłodawcą był Tomasz Wojciechowski. Od początku jednym z najważniejszych założeń muzycznych było granie dobrych utworów, które przez warstwę kompozycyjną czy tekstową mają jasny przekaz, mają pewna wartość i często są ponadczasowe. Zespół gra i aranżuje je w wersji zbliżonej do oryginału albo nadaje im charakter rockowy, bo ten właśnie klimat lat 80. i 90. jest mu najbliższy. Przekrój stylistyczny jest szeroki: od piosenki autorskiej, poezji do mocniejszych brzmień; od znanych kompozycji do perełek muzycznych, zapomnianych lub też w ogóle nie znanych.

Zespół często bierze udział w akcjach społecznych, charytatywnych, sponsoruje lokalne wydarzenia muzyczne
Członkowie zespołu często pracują z dziećmi i młodzieżą, ucząc grać, śpiewać,  czym też często zaszczepiają miłość do muzyki i kontakt z nią na lata... Wojciech "Molas" Gil był pomysłodawcą „Rockowiska” – cyklicznego wydarzenia propagującego muzykę, w skład którego wchodziły warsztaty instrumentalne prowadzone przez świetnych muzyków i koncerty wirtuozów z całego świata, jak choćby amerykańskiego gitarzysty Neila Zazy czy też wspaniałej gitarzystki Michaela Jacksona – Jennifer Batten. Tacy ludzie dosłownie i w przenośni trafiali pod "radzyńskie strzechy". Zespół współpracował też z wieloma świetnymi muzykami, jak choćby z pianistą Tomaszem Wojtasiem czy też specjalistą terapii dźwiękowej i mistrzem gry na gongach – Pawłem Nowickim. Konsekwencja działania, pewna radykalność i zamierzona bezkompromisowość muzyczna sprawiły, że przez prawie 30 lat zespół jest na rynku a interakcja ze słuchaczem, która jest absolutnie najważniejsza nie tylko ma się dobrze, ale tez wciąż rośnie.

Skład zespołu
Skład zespołu, zmieniający się przez lata, ustabilizował się. Stanowią go: Barbara Bloch – wokal; Wojciech Gil - gitary i wokal; Tomasz Wojciechowski - gitara basowa; Marcin Melchior – perkusja i instrumenty perkusyjne; Tomasz Dzida – piano, instrumenty klawiszowe, wokal.

Nagroda dla Jarosława Koczkodaja - uzasadnienie kapitułyLaureat jest samorządowcem drugą kadencję. Od 2014 roku sprawuje funkcję wójta gminy Ulan-Majorat.


W pracy samorządowej zwraca szczególną uwagę na zrównoważony rozwój. Obok inwestycji typowo infrastrukturalnych – budowy dróg i budownictwa – kładzie nacisk na szeroko rozumianą działalność kulturalną, rozwój ochotniczych straży pożarnych, stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich,  oświatę i  pracę pomocy społecznej a także ochronę przyrody.

Od czasu objęcia przez laureata funkcji wójta powstał nowoczesny budynek Żłobka Gminnego „Maluszkowo” w Ulanie -Majoracie, który obecnie jest miejscem opieki dla dzieci do lat 3, ale także pierwszym wczesnoedukacyjnym miejscem zdobywania wiedzy dla 68 najmłodszych wychowanków. Pomimo tak dużej obsady w żłobku rodzice nowych kandydatów oczekują w kolejce na wolne miejsca, co jest powodem do zwiększenia ich do 80.

Mając na względzie troskę o rozwijanie życia społecznego, podtrzymywanie tradycji ale także działalność organizacji społecznych wybudowany został dwukondygnacyjny obiekt centrum społeczno-kulturalnego w Sobolach oraz podobny nowoczesny gmach centrum w Domaszewnicy.

W istniejących świetlicach wiejskich i tych nowo powstałych znajdują swoje siedziby koła gospodyń wiejskich i ochotnicze straże pożarne. Organizacje te mają bardzo mocne oparcie w kierowanym przez wójta samorządzie gminnym a ich praca ma na celu wpieranie życia społecznego, kultywowanie tradycji, ale także wychodzenie ponad schematy działalności statutowych.

Ponadto stałe wsparcie wójta i samorządu mają organizacje pozarządowe  – Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych (UFIS) prowadzące liceum dla dorosłych oraz zorganizowane i cieszące się wielką popularnością zimowe i letnie wyjazdy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży. UKS Sprint jest organizatorem renomowanego ogólnopolskiego i międzynarodowego turnieju piłki ręcznej. Działa też GKS „Absolwent” Domaszewnica.Laureat od 2021 roku piastuje funkcję prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”.


Wójt udziela wsparcia osobom niepełnosprawnym w ramach programu dor to dor. Zakupiono ze środków PFRON-u samochód, który nieodpłatnie dowozi osoby niepełnosprawne i starsze do instytucji leczniczych na terenie całego kraju. W roku bieżącym w budynku nieczynnej szkoły w Sętkach powstanie Klub Seniora. Wespół z UFIS organizowane są półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Inwestycje

W trakcie niespełna dwóch kadencji w gminie Ulan-Majorat powstała od podstaw nowoczesna oczyszczalnia ścieków, 11 kilometrów kanalizacji sieciowej oraz 128 przydomowych  oczyszczalni ścieków.

Na budynkach mieszkańców gminy założono 637 instalacji solarnych i 312 prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz 19 pieców na biomasę.

 

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego rozpoczęto wymianę 627 punktów oświetleniowych na oświetlenie ledowe, budowę 229 nowych punktów oświetlenia elektrooszczędnego. Ponadto stawiane są latarnie solarne, niezależne od zasilania z sieci energetycznej. Ma być ich 46.

W pracy wójta nacisk kładzie na poprawę i utrzymanie na dobrym poziomie stanu dróg, zarówno gminnych, jak też powiatowych. Dzięki temu w ciągu niespełna 8 lat zostało wybudowanych, wyremontowanych bądź zmodernizowanych łącznie 47 kilometrów dróg, a także ułożone zostały blisko 4 km chodników. W przygotowaniu na bieżący i kolejny rok są inwestycje drogowe łącznie na 22 kilometry.

W ciągu dwóch kadencji powstało 8 nowych siłowni na świeżym powietrzu, 7 placów zabaw oraz 8 altan rekreacyjnych. Przygotowuje się budowę następnych. W tym też czasie zmodernizowano boisko gminne w Ulanie-Majoracie a dzięki współpracy z LGD „Zapiecek” powstał szlak rowerowy „Greenways”.

Ochotnicze straże pożarne korzystają ze wsparcia logistycznego i finansowego ze strony gminy. Wójt jest prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Ulanie-Majoracie. W ubiegłej kadencji powstała nowa jednostka OSP Zarzec Ulański a w roku 2018 dla OSP Domaszewnica  zakupiony został nowoczesny średni wóz bojowy marki Volvo.

Laureat dużą wagę w swej działalności przywiązuje do nowoczesnego zarządzania kadrą i wprowadzania nowych narzędzi pracy. W poprzedniej kadencji Urząd Gminy został zinformatyzowany za kwotę blisko 2 mln złotych.W działalności laureata ważną rolę odgrywa dbałość o rozwój kultury
 

Znajduje to odzwierciedlenie w organizowanych wydarzeniach kulturalnych. Dużym powodzeniem cieszy się Babski Wieczór w Ulanie – marcowe wydarzenie gromadzące na scenie  artystów z gminy i spoza niej. Sam wójt jest jej gospodarzem, jednym z prowadzących i jednym z artystów.

Obok konstruktywnego wspierania oświaty wykazuje troskę o politykę historyczną. W tym zakresie przeprowadził z powodzeniem działania upamiętniające postaci historyczne związane z ziemią ulańską. Na kamiennym obelisku w Skrzyszewie znalazła się płyta pamiątkowa ku pamięci rotmistrza  Wincentego Zawadzkiego ps. „Wiktor”, walczącego w wojnie z bolszewikami w 1920 roku, następnie w kampanii wrześniowej 1939 r., podczas której dowodził szwadronem ciężkich karabinów maszynowych 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich i brał udział w zwycięskiej szarży polskiej kawalerii pod Krasnobrodem. Po kampanii wrześniowej i powrocie do Skrzyszewa wstąpił do Armii Krajowej i brał udział w tworzeniu na tym terenie struktur państwa podziemnego. Został aresztowany przez Gestapo i stracony. Na fasadzie budynku Urzędu Gminy została umieszczona tablica pamiątkowa innego uczestnika wojny z bolszewikami, Władysława Aleksandra Górskiego. Był to aktywny działacz społeczny, wójt gminy Ulan w latach 1927 - 1938 a następnie poseł na Sejm V kadencji. W czasie wojny aresztowany przez Gestapo, więziony w radzyńskiej katowni, zamku lubelskim i obozach koncentracyjnych na Majdanku i Flossenbürgu. Po wojnie uznawany przez władze komunistyczne za „wroga klasowego”.

 

Artykuł pochodzi z portalu radzyn.24wspolnota.pl. Kliknij tutaj, aby tam przejść.
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy