Reklama

Reklama

Licytacje komornicze w regionie: działki, mieszkania i domy. A ceny...

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor: | Zdjęcie: fotoomnia.com

Licytacje komornicze w regionie: działki, mieszkania i domy. A ceny... - Zdjęcie główne

foto fotoomnia.com

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Sprawdź najnowsze licytacje komornicze !

Reklama

Jakie nieruchomości idą pod młotek w najbliższym czasie?
Mieszkania, domy, działki możesz kupić za część  wartości.
Zobacz, co znaleźliśmy na stronach komorników.

1.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie
W dniu 09-11-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Osiny, 21-426 Wola Mysłowska

Opis:
Nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem murowanym mieszkalnym jednorodzinnym niepodpiwniczonym piętrowym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkami związanymi z gospodarką rolną położonej w miejscowości Osiny, gm. Wola Mysłowska, o łącznej powierzchni 2,52 ha.

Suma oszacowania wynosi 302 357,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 767,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 235,70 zł.
2.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie
W dniu 09-11-2021 o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 1, 2 lub 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Zalesie , 21-400 Łuków

Opis:
Nieruchomość gruntowa o numerze działki 389/1, położona w miejscowości Zalesie, gm. Łuków, o łącznej powierzchni 0,1630 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 66,4 m2 oraz budynkami gospodarczymi - budynek gospodarczy oraz stodoła. Nieruchomość jest ogrodzona i przylega bezpośrednio do lokalnej asfaltowej drogi gminnej
Suma oszacowania wynosi 152 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona do momentu rozpoczęcia licytacji.


3.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie.
W dniu 09-11-2021 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 1, 2 lub 3, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Pułaskiego 66, 21-412 Adamów

Opis:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo-warsztatowym położona w miejscowości Adamów przy ul.Pułaskiego 66 gm.Adamów, powiat łukowski oznaczona w ewidencji gruntów jako dz.ew.nr. 854/2 o pow.3887m2

Suma oszacowania wynosi 205 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

4.
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie
W dniu 17-11-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego położonej przy Mełgiewska 8F, 20-209 Lublin


Opis nieruchomości:
Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz związanej z tym prawem własności budynków i urządzeń wzniesionych na nieruchomości.
Nieruchomość stanowi działkę gruntu numer 1/34 o pow. 0,8555 ha. Działka gruntu zabudowana jest budynkiem biurowo - warszatowym z 1955 r. zmodernizowanym w 2009 roku, o powierzchni 882 m2 (pow. użytkowa 1420m2) oraz budynkami: parterowym budynkiem magazynowo, biurowo - produkcyjnym, o pow. zabudowy 60m2 (pow. użytkowa: 54m2); budynkiem metalowym, garażowym o pow. 30 m2 (pow. użytkowa 28,5 m2); budynkiem metalowym, garażowo - magazynowym, o pow. zabudowy 105 m2 (pow. użytkowej 95 m2) oraz budynkiem portierni, o konstrukcji kontenerowej, o pow. zabudowy 6 m2 (pow. użytkowa: 5,5 m2). Dojazd do działki odbywa się od ul. Mełgiewskiej, przewidziano również dojazd od ul. Tokarskiej. Nieruchomość jest ogrodzona. Na działce znajduje się słup energetyczny z napowietrzną linią wysokiego napięcia. Działka położona jest w obszarze przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywność gospodarczą obejmującą obszary zgrupowań przemysłowo składowych oznaczonych symbolem AG dopuszczającym lokalizacje wielkokubaturowych obiektów handlowousługowych i powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz usług komercyjnych w tym stacji paliw. Okres użytkowania gruntu wskazany w kw: 2089-12-05.

Suma oszacowania wynosi 5 591 360,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 727 573,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 559 136,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 


5.

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-11-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5, 21-300 Radzyń Podlaski, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości, położonej przy  ,Brzeziny,  21-311 Komarówka Podlaska
Opis nieruchomości:
działka nr 13 o powierzchni 0,5900ha, stanowiąca łąki trwałe klasy III i IV położone w miejscowości Brzeziny, gmina Komarówka Podlaska
Suma oszacowania wynosi 5 534,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 150,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 553,40 zł.

- nieruchomości położonej przy, Brzeziny,  21-311 Komarówka Podlaska,
Opis nieruchomości:
działka nr 53/2 o powierzchni 0,4900ha, stanowiąca łąki trwałe klasy III i IV położone w miejscowości Brzeziny, gmina Komarówka Podlaska
Suma oszacowania wynosi 4 732,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 549,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 473,20 zł.

- nieruchomości położonej przy,Brzeziny,  21-311 Komarówka Podlaska
Opis nieruchomości:
działka nr 67 o powierzchni 4,0000ha, stanowiąca łąki trwałe klasy III i IV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych klasy III i IV oraz nieużytki, położone w miejscowości Brzeziny, gmina Komarówka Podlaska
Suma oszacowania wynosi 38 576,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 932,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 857,60 zł.

- nieruchomości, położonej przy,Przegaliny Małe, 21-311 Komarówka Podlaska
Opis nieruchomości:
działka nr 33/1 o powierzchni 2,5900ha, stanowiąca grunty orne klasy IVb i V położone w miejscowości Przegaliny Małe, gmina Komarówka Podlaska
Suma oszacowania wynosi 73 608,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 206,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 360,80 zł.

- nieruchomości położonej przy, Przegaliny Małe, 21-311 Komarówka Podlaska
Opis nieruchomości:
działka nr 33/3 o powierzchni 2,9900ha, stanowiąca grunty orne klasy IVa, IVb i V; położone w miejscowości Przegaliny Małe, gmina Komarówka Podlaska
Suma oszacowania wynosi 89 838,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 378,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 983,80 zł.


6.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
W dniu 24-11-2021 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z siedzibą przy Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Ogródkowa 3/75, 20-067 Lublin

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 75 o powierzchni 38,87 m2 położony w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, usytuowany jest na IX piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju

Suma oszacowania wynosi 208 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 156 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 800,00 zł. Rękojmia złożona w gotówce lub na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację
7.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie
W dniu 07-12-2021 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łukowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 3, 21-400 Łuków, pokój 1,2,3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wólka Domaszewska 139, 21-411 Wojcieszków

Opis :
Nieruchomości gruntowea zabudowana budynkiem murowanym mieszkalnym jednorodzinnym (pow. użytkowa 157,76 m.kw), murowanym budynkiem garażowo-gospodarczym (pow. użytkowa 51,73 m.kw) oraz murowanym budynkiem inwentarskim i budynkiem stodoły tworzącymi jedną bryłę (pow. użytkowa 197,78 m.kw), położonej w miejscowości Wólka Domaszewska, gm. Wojcieszków

Suma oszacowania wynosi 326 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 650,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Artykuł pochodzi z portalu lublin24.pl. Kliknij tutaj, aby tam przejść.
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy