Uczniowie z wizytą w KMP Siedlce

0

Wczoraj Komendę Miejską Policji w Siedlcach odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach. Spotkanie odbyło się w ramach akcji profilaktycznej „ Bezpieczny uczeń” skierowanej do młodzieży ze szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia jest uczenie i przypominanie dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania , w domu , w szkole oraz w przestrzeni publicznej.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach oraz  IPA Region Siedlce przy aktywnym wsparciu sympatyków  z naszego terenu tj: Sport Siedlce , Życie Siedleckie , Euroindyk przygotowała  akcję profilaktyczną skierowaną do  uczniów szkół podstawowych. Nasze działania  obejmują  spotkania  z dziećmi w dwóch grupach wiekowych :  klasy 1-3 oraz klasy 4 -8. Młodzież odwiedza  Komendę Miejską Policji w Siedlcach. Zwiedza cały kompleks,  a także np. uczestniczy w zajęciach z techniki kryminalistycznej. W trakcie zajęć przypominamy dzieciom o zasadach bezpieczeństwa , które powinny  stosować na co dzień. Wyposażamy dzieciaki w gadżety  m.in „ odblaski”, które mają znaczny wpływ na podniesienie bezpieczeństwa młodzieży w przestrzeni publicznej. Przyjmujemy także  zaproszenia na spotkania w szkołach.