Ćwiczenia manewrowe p.k. "Pożar Las"

region 14 maja odbyły się ćwiczenia manewrowe pododdziałów KSRG p.k. "Pożar Las" w miejscowości Kisielany Żmichy (gm. Mokobody) na terenie Nadleśnictwa Siedlce.

Zespół Prasowy KM PSP Siedlce

Opublikowano: 16 maja 2018 09:08 | Aktualizacja: 16 maja 2018 09:08

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu województwa mazowieckiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów. Zgodnie z przyjętymi założeniami, z uwagi na długotrwałą suszę, sieć hydrantowa nie zapewniała wystarczającej ilości wody do gaszenia pożaru. W związku z tym w celu zapewnienia ciągłości podawania wody istniała konieczność wykorzystania rzeki Liwiec, odległej o około 1 km od ogniska pożaru. Dla przyjętej wydajności prądów gaśniczych konieczne było zbudowanie dwóch magistrali wężowych, zasilanych z dwóch punktów czerpania wody. Zamiar taktyczny zrealizowano siłami i środkami powiatu siedleckiego oraz plutonem gaśniczym z terenu powiatu łosickiego. Niezbędny w działaniach okazał się także samochód wężowy z JRG 13 w Warszawie. Działaniami dowodził Komendant Miejski PSP w Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński, wspomagany przez sztab, złożony z funkcjonariuszy KM PSP Siedlce.

Na terenie województwa mazowieckiego występuje długotrwała susza. Prognozy meteorologiczne wskazują na brak opadów atmosferycznych w większych ilościach, a jedynie nagłe i gwałtowne burze w trakcie których mogą występować chwilowe opady deszczu. W związku z tym występuje wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. Stan wód powierzchniowych oraz rzek osiąga swoje stany minimalne.

Od 1 kwietnia br. na terenie województwa mazowieckiego powstały 502 pożary w lasach, tylko w maju strażacy interweniowali już 163 razy (dane z 8 maja 2018 roku).

Strażacy apelują o rozwagę podczas spacerów lub wypoczynku na łonie natury. Obecnie nawet najmniejsze źródło ognia może spowodować duży pożar lasu stwarzający zagrożenie dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Pożary lasów rozwijają się bardzo szybko powodując zagrożenie dla ludzi przebywających w lesie oraz budynków sąsiadujących z terenami leśnymi. Ponadto pożary w lasach powodują bardzo duże zadymienie, niebezpieczne dla ruchu drogowego.