Procedura bez tajemnic. Co musisz wiedzieć o pozwoleniu na budowę?

0
Dom przy Bukowej 19 - www.galeriadomow.pl

Nie ma bardziej istotnego dokumentu dla inwestora, niż decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę. Formalności z nią związane spędzają sen z powiek każdego kto bierze się za temat budowy własnego domu. Co powinniśmy wiedzieć o procedurze, by nie była dla nas straszna? Poznajmy podstawowe wymagania.

Wybraliśmy już projekt domu – został zakupiony bezpośrednio u producenta, więc czekaliśmy zaledwie 2 dni. Przy udziale lokalnego architekta wykonaliśmy adaptację projektu do lokalnych warunków. Sporządzono projekt zjazdu z drogi, plan zagospodarowania terenu i inne niezbędne ustalenia. Nadszedł czas na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Co koniecznie musi się znaleźć w kompletnej dokumentacji przekazywanej wraz wnioskiem do starostwa? Skąd wziąć formularz pisma i do kogo powinien być zaadresowany? Zobaczmy…

Skąd wziąć wniosek?

Wniosek wypełniamy na przygotowanym formularzu. Każda gmina, powiat, czy miasto ma z reguły swoje wnioski. Można je pobrać ze strony internetowej, jeśli urząd daje taka możliwość, lub odebrać na miejscu w placówce.

Gdzie złożyć wniosek?

Wymaganą dokumentację wraz z wnioskiem należy złożyć w starostwie powiatowym, urzędzie gminy, lub urzędzie miasta, właściwym dla lokalizacji naszej przyszłej nieruchomości.

Dom przy Oliwkowej NH - www.galeriadomow.pl
Dom przy Oliwkowej NH - www.galeriadomow.pl

Co musimy dołączyć do wypełnionego wniosku?

Sam wniosek to dopiero początek dokumentowego zamieszania z budową. Do wniosku muszą być dołączone inne istotne dokumenty, pozwolenia, ustalenia, który potwierdzają, ze budując dom nie łamiemy prawa i robimy to zgodnie z ogólnymi i lokalnymi normami. Co zatem będzie nam potrzebne?

  • Cztery komplety dokumentacji projektu budowlanego.
  • Komplet zaświadczeń o wpisie do izb branżowych projektantów, autorów projektu gotowego oraz zaświadczenie projektanta adaptującego wraz z oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne j (wymóg ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy)
  • Uzgodnienia, opinie i pozwoleniami wymagane warunkami zabudowy dla danego terenu
  • Wydana przez urząd decyzja o warunkach zabudowy dla naszej działki, lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym będzie lokalizacja budowy.
  • Podpisane przez nas oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane . Tylko właściciel działki budowlanej może wystąpić o pozwolenie na budowę.

Ile czekamy na wydanie pozwolenia na budowę?

Zgodnie z procedurą urząd powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę do miesiąca od złożenia wniosku. Musi w tym czasie sprawdzić kompletność projektu budowlanego (projekty domów wymagają adaptacji, uzgodnienia, pozwolenia, oświadczenia, BIOZ i izby projektantów) jego zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi, zgodność z MPZP lub warunkami zabudowy.

Po przeanalizowaniu dokumentacji i stwierdzeniu jej kompletności i zgodności urząd wydaje decyzję o udzieleniu pozwolenia na budowę. To pierwszy z naszych małych finałów, w trakcie przygody z budową domu. Kolejnym będzie odbiór techniczny i pozwolenie na użytkowanie budynku.

Istnieje możliwość skorzystania z odmiennej procedury rozpoczęcia budowy domu. To tak zwana budowa domu na zgłoszenie. Przeczytasz o niej w artykule Dom bez pozwolenia. Jak wybudować dom na zgłoszenie?