"Przepisowy Rowerzysta”

0

To nowe działania edukacyjno-profilaktyczne Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach ukierunkowane na prawidłowe przemieszczanie się rowerzystów w przestrzeni miejskiej, w szczególności w obrębie przejść dla pieszych.

W związku z licznymi  skargami mieszkańców naszego miasta  na zawłaszczenie chodników przez rowerzystów, jazdę z nadmierną prędkością oraz nagminne przejeżdżanie rowerami przez oznakowane przejścia dla pieszych funkcjonariusze siedleckiej komendy opracowali harmonogram działań pod nazwą „Przepisowy Rowerzysta”. Działania policjantów polegać będą  na dyslokacji patroli pieszych oraz punktów kontroli w  różnych częściach miasta, szczególnie przy głównych ciągach komunikacyjnych i skrzyżowaniach. Strefy kontroli nie będą stałe, będą często zmieniane. Policjanci reagować będą na niebezpieczne wykroczenia popełniane przez rowerzystów tj. jazdę po chodniku i przez oznakowane przejścia dla pieszych.

W ostatnim czasie można zauważyć, że w Siedlcach coraz liczniejsza grupa rowerzystów porusza się niezgodnie z obowiązującymi przepisami, tym samym stwarzając zagrożenie dla pieszych – szczególnie osób w starszym wieku. Dochodzi także do wielu niebezpiecznych sytuacji na przejściach dla pieszych, ponieważ gwałtowny wjazd rowerzysty na tzw. „zebrę”, nie daje kierującemu samochodem szansy na odpowiednio szybką reakcję. Siedleccy policjanci w trakcie akcji „Przepisowy Rowerzysta” będą edukować cyklistów, ale również karać sprawców niebezpiecznych wykroczeń.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 33 ust 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym  korzystanie z chodnika  lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo gdy:

1)        opiekuję się on osobą w wieku do lat 10 kierująca rowerem

2)        szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów

3)         warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta  mgła)

Kierujący  rowerem korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Nie stosując się do wyżej cytowanych zasad rowerzysta popełnia wykroczenie z art.97 Kodeksu Wykroczeń,  którego znamiona określa się jako wykraczanie przeciwko przepisom Ustawy Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jego podstawie.