Działania "Bezpieczne ferie 2018"

0
Policja, Fot: glucholazyonline.com

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas zimowego wypoczynku na terenie powiatu siedleckiego, funkcjonariusze policji przeprowadzą działania prewencyjne w ramach akcji "BEZPIECZNE FERIE 2018". 

Od 15.01.2018 r. na terenie województwa mazowieckiego rozpoczynają się ferie zimowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które będą trwały do dnia 28.01.2018 r. W tym okresie wzmożonego ruchu osób i pojazdów wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto duża ilość czasu wolnego od zajęć szkolnych sprzyja podejmowaniu przez młodzież ryzykowanych zachowań mogących stanowić naruszenie norm prawnych oraz wpływających negatywnie na ich bezpieczeństwo. Powyższe wymusza na Policji podjęcie wzmożonych działań profilaktyczno-prewencyjnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także ukierunkowanych na egzekwowanie przepisów ruchu drogowego.

Do podstawowych zadań policjantów na czas ferii zimowych włączone zostały m.in. kontrole zamarzniętych akwenów wodnych tzw. "dzikich lodowisk", kontrole punktów sprzedaży alkoholu i papierosów pod kątem dostępu do tego typu wyrobów przez osoby małoletnie, legitymowanie osób niepełnoletnich w godzinach wieczorowych, pozostających bez opieki poza miejscem zamieszkania, objęcie nadzorem prewencyjnym terenów dworców PKP i PKS oraz węzłów komunikacyjnych w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym. W zakresie ruchu drogowego podjęte zostaną działania zapewniające bezpieczeństwo i porządek na głównych drogach tranzytowych, wzmożone będą kontrole  pod kątem trzeźwości kierowców, a zwłaszcza zawodowo zajmujących się przewozem osób. Kontrole sposobu przewożenia dzieci przez kierujących w samochodach osobowych oraz autobusach jak też właściwego załadunku sprzętu narciarskiego oraz bagaży.