Dzień Odblasków

0

Na dzisiaj funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, w ramach ogólnokrajowej akcji, zaplanowali tzw. „Dzień Odblasków 2017”. Celem planowanych działań jest zachęcenie jak największej liczby pieszych do korzystania z elementów odblaskowych.

Policjanci będą przekonywać pieszych do noszenia „odblasków” nie tylko po zapadnięciu zmroku poza terenem zabudowanym, ale również w obszarze zabudowanym na nieoświetlonych lub słabo oświetlonych odcinkach dróg.

Jesienią i zimą odblaski nabierają szczególnego znaczenia. Długie, ciemne popołudnia, ciemne poranki, mgły, opady deszczu czy śniegu nie sprzyjają uczestnikom ruchu drogowego. Nie bez znaczenia jest fakt, że wiele osób nosi  ubrania w ciemnych kolorach. Zgodnie z prawem każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Posiadanie elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150-metrów. W tym przypadku kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie czy nawet życie. Sytuacje, w której należy nosić elementy odblaskowe nie powinny ograniczać się tylko do obszaru niezabudowanego. Nawet w terenie zabudowanym, w świetle latarni, także w przypadku przechodzenia przez oświetlone przejście pieszy jest bardziej widoczny posiadając odblask, niż gdyby go nie miał. W całym powiecie siedleckim Policjanci drogówki od wczesnych godzin porannych prowadzą działania profilaktyczne mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Będzie można ich spotkać wszędzie tam, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.