W 2018 roku w Siedlcach powstanie centrum przesiadkowe

1

Wczoraj (30.11) została podpisana umowa infrastrukturalna dotycząca budowy centrum przesiadkowego przy PKP.

Wartość całkowita projektu wynosi 14 384 181,63 zł., a dotacja jaką otrzymało nasze miasto to 11 507 345,30 zł. Planowany okres realizacji to 29 czerwiec 2018 r. 

Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta Siedlce: Projekt Budowy Centrom Przesiadkowego w Siedlcach polega na budowie: parkingu „Park&Ride” (tzw. parkuj i jedź) z funkcją „Bike&Ride” (parkuj i jedź, wersja dla rowerów), wiaty przystankowej dla autobusów komunikacji miejskiej i dalekobieżnej oraz budynku administracyjnego, w którym znajdą się pomieszczenia obsługi oraz toalety. Na przeciwko budynku obsługi powstanie 16 stanowisk postojowych dla rowerów. Zbudowany zostanie także plac manewrowy z pięcioma peronami dla wsiadających i wysiadających oraz 16 miejsc do zatrzymania się autobusów. Wokół nowego placu manewrowego powstaną chodniki. W ramach projektu zostanie też zakupiony i zamontowany system monitoringu oraz 16 tablic informacji przystankowej LED. W Centrum Przesiadkowym powstaną drogi wewnętrzne, place manewrowe, zatoki postojowe dla autobusów, parkingi naziemne dla samochodów osobowych, drogi rowerowe, chodniki. Obsługa pasażerów Centrum Przesiadkowego wyposażona zostanie w elementy niezbędne do prawidłowej ich obsługi, w tym - w zakresie bezpieczeństwa - monitoring, oświetlenie, dozór, system kontroli wjazdów/wyjazdów.

Źródło: siedlce.pl