63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

0
Książka

MOK Siedlce zaprasza na w 63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Eliminacje miejskie odbędą się we wtorek, 17 kwietnia 2018 roku od godziny 10:00 w sali widowiskowej "Podlasie" MOK, przy ulicy Sienkiewicza 63.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych do udziału

Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

 • Turniej Recytatorski:
  • repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę,
  • uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
 • Turniej "Wywiedzione ze słowa":
  • repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
  • dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
  • czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
 • Turniej Teatrów Jednego Aktora: obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
 • Turniej Poezji Śpiewanej:
  • repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
  • uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut,
  • przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę.

Szczegóły, w tym regulamin, dostępne na stronie www.mok.siedlce.pl.

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski